Vrienden van het zwembad

De stichting vrienden van het zwembad is ontstaan vanuit de Dorpsraad van Fijnaart

De doelstelling is om het zwembad financieel te ondersteunen, zodat het open kan blijven,

en Fijnaart en omstreken heel veel zwemplezier te bieden.

We willen graag onze vriendenkring uitbreiden !!!

Wil U ook onze vriend worden,???

Geef je nu op en stort € 10,=

Op rek.nummer: NL16 RBRB 093 953 2530

t.n.v. stg.vrienden van het zwembad

o.v.v. Uw naam – adres – tel.nr. en e-mailadres.